Một số hình ảnh của nhà máy phía Nam đang hoàn thiện và đi vào sản xuất.

Nhà máy phía Nam - Số94 - KP.Tân Long - TX.DĩAn - Bình Dương:Giám đốc  trực tiếp tham gia tu dưỡng và sửa chữa cùng các thành viên trong công ty:

VP Miền Bắc : A1/194 Giải Phóng - Thanh Xuân - Hà Nội
Điện thoại : 024 6674 2138             Fax : 024 3868 7191
VP Miền Nam : Số94 - KP.Tân Long - TX.Dĩ An - Bình Dương
Điện thoại : 0912 208 898
Nhà máy sx : CCN Trường An - An Khánh - Hoài Đức - Hà Nội
Website : Zikon.com.vn 
Email : zikonvn@gmail.com